Ansvarsfraskrivelse

L.Consulting

Almere

 

Kontakt

e-post: binqsy@gmail.com

Forresten nummer: NL003010403B98

Firmaets registreringsnummer: 84690445

 

Ansvar for innholdet

Innholdet på nettstedet vårt er utarbeidet etter beste skjønn. Vi kan imidlertid ikke påta oss noe ansvar for at innholdet er korrekt, fullstendig og oppdatert. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for innholdet på disse sidene i samsvar med de generelle lovene i henhold til § 7 nr. 1 TMG. I henhold til §§ 8-10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overførte eller lagrede tredjepartsdata eller til å undersøke forhold som tyder på ulovlige aktiviteter. Dette påvirker ikke våre forpliktelser til å slette eller blokkere bruken av data i henhold til generelle lover.

Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det øyeblikket vi blir oppmerksomme på et konkret lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på noen av de nevnte lovbruddene, vil vi umiddelbart slette det aktuelle innholdet.

Ansvarsbegrensning for eksterne lenker

Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse direkte eller indirekte lenkede nettsidene. Vi kan derfor ikke garantere riktigheten av innholdet i "eksterne lenker". Innholdet i eksterne lenker er leverandørenes eller operatørenes (forfatternes) ansvar.

De eksterne lenkene ble kontrollert for mulige lovbrudd på lenketidspunktet og var på lenketidspunktet fri for ulovlig innhold. Det er ikke mulig å kontinuerlig kontrollere innholdet i eksterne lenker uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Når det gjelder direkte eller indirekte lenker til tredjeparts nettsteder utenfor vårt ansvarsområde, kan vi kun holdes ansvarlige dersom vi har kjennskap til innholdet og det er teknisk mulig og rimelig for oss å sperre tilgangen til det ulovlige innholdet.

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder også for lenker og henvisninger som spørrere, bloggforfattere eller forumgjester legger inn på vår egen nettside. Ansvaret for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold, og spesielt for skader som skyldes bruk eller manglende bruk av informasjon som presenteres på denne måten, påhviler utelukkende leverandøren av siden det henvises til, og ikke den som bare henviser til den aktuelle publikasjonen ved hjelp av lenker.

Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle lovbrudd, vil vi umiddelbart fjerne de eksterne lenkene.

 

Opphavsrett

Innholdet og verkene som publiseres på nettstedet vårt, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Enhver reproduksjon, endring, distribusjon eller bruk av opphavsmannens åndsverk i ideell og materiell forstand utenfor opphavsrettslovens grenser krever skriftlig forhåndssamtykke fra den aktuelle opphavsmannen i henhold til opphavsrettsloven. Nedlasting og kopiering av dette nettstedet er kun tillatt for privat og ikke-kommersiell bruk. Hvis innholdet på nettstedet vårt ikke er laget av oss, må opphavsretten til tredjeparter respekteres. Innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Hvis du oppdager brudd på opphavsretten, ber vi deg imidlertid om å varsle oss. Hvis vi blir oppmerksomme på brudd på opphavsretten, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.