Disclaimer

Kontakt oss

E-post: support@binqsycom

*Virksomhetsinformasjon tilgjengelig på forespørsel*


Ansvar for innhold

Innholdet på våre sider er opprettet etter beste viten og samvittighet. Vi kan imidlertid ikke garantere for innholdets riktighet, fullstendighet og aktualitet. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for eget innhold på disse sidene i henhold til generelle lover i henhold til § 7 Abs.1 TMG. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overførte eller lagrede fremmede opplysninger eller å undersøke omstendigheter som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til fjerning eller blokkering av bruk av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket av dette.

Et slikt ansvar er imidlertid først mulig fra det tidspunktet vi blir kjent med en konkret lovovertredelse. Ved kunnskap om slike lovbrudd vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvarsbegrensning for eksterne lenker

Vår nettside inneholder lenker til eksterne nettsteder tilhørende tredjeparter. Vi har ingen innflytelse på innholdet på disse direkte eller indirekte lenkede nettstedene. Derfor kan vi ikke garantere for disse "eksterne lenkene". For innholdet på de eksterne lenkene er alltid den respektive leverandøren eller operatøren av sidene (forfatter) ansvarlig.

De eksterne lenkene ble sjekket for mulige lovbrudd på tidspunktet for lenkingen og var fri for ulovlig innhold på tidspunktet for lenkingen. En konstant kontroll av innholdet på eksterne lenker er ikke rimelig for oss uten konkrete bevis på lovbrudd. Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne nettsteder ("lenker") som ligger utenfor vårt ansvarsområde, vil en ansvarlighetsforpliktelse kun tre i kraft i det tilfellet hvor vi har kunnskap om innholdet, og det vil være teknisk mulig og rimelig for oss å forhindre bruk i tilfelle av ulovlig innhold.

Denne erklæringen gjelder for alle lenker og henvisninger innenfor vårt eget nettinnhold samt for fremmede innlegg i gjestebøker, blogger og fora opprettet av oss. For ulovlig, feilaktig eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som oppstår ved bruk eller manglende bruk av slik informasjon, er det alene leverandøren av den siden som ble henvist til som er ansvarlig, ikke den som bare viser til den aktuelle publikasjonen via lenker.

Ved kunnskap om lovbrudd vil vi fjerne slike eksterne lenker umiddelbart.

Opphavsrett

Innhold og verk som er publisert på vår nettside, er underlagt tysk opphavsrett. Reproduksjon, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for opphavsretten krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av denne siden er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på vår side ikke er opprettet av oss, respekteres tredjeparts opphavsrett. Spesielt er tredjeparts innhold merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi om en tilsvarende melding. Ved kunnskap om lovbrudd vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.